polać


polać
Polać coś jakimś sosem zob. sos 3.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • połać — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. połaćaci; lm M. połaćacie {{/stl 8}}{{stl 7}} duża część jakiegoś terenu, duży fragment jakiegoś obszaru : {{/stl 7}}{{stl 10}}Połać lasu, ziemi, puszczy. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • polać — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}polewać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Polac — Michel Polac Michel Polac (né le 10 avril 1930 à Paris) est un journaliste de télévision, de radio et de presse, un cinéaste et un écrivain français. Sommaire …   Wikipédia en Français

  • polać — dk Xb, polaćleję, polaćlejesz, polaćlej, polaćlał, polaćlali a. polaćleli polewać ndk I, polaćam, polaćasz, polaćają, polaćaj, polaćał, polaćany «oblać po wierzchu; zmoczyć coś lejąc płyn» Polać makaron sosem. Polać jezdnię wodą. polać się… …   Słownik języka polskiego

  • połać — ż V, DCMs. połaćaci; lm M. połaćacie, D. połaćaci «część jakiegoś obszaru, jakiejś przestrzeni; szmat, płat» Połacie kraju, ziemi, lasu …   Słownik języka polskiego

  • polać się — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}polewać się {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}polać się II {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. 3. os dk IIIb, polać sięleje się, polać sięlał się, {{/stl 8}}{{stl 7}}to samo co rozlać się …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • polać się — Krew się polała zob. krew 16 …   Słownik frazeologiczny

  • Polac, Michel — (April 10, 1930, Paris, France )    While still in high school, he entered the Club d Essai at the RTF (French radio at the time) in 1947. In 1951, he co created and hosted (until 1970) the radio program Le Masque et La Plume, which still exists… …   Encyclopedia of French film directors

  • Michel Polac — Michel Polac, né le 10 avril 1930 à Paris, est un journaliste de presse, de télévision et de radio, producteur de télévision, écrivain, critique littéraire et cinéaste français. Sommaire 1 Biographie 2 Publ …   Wikipédia en Français

  • polewać się – polać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} lać na siebie wodę lub inny płyn : {{/stl 7}}{{stl 10}}Polewać się wodą. Polać się zupą. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} lać płyn jeden na… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień